Skarbiec, pomocna pożyczka, pożyczka gotówkowa 

Facebook Twitter Gplus YouTube E-mail RSS
Home Opinie wzory pism do sądu, prokuratury w sprawie wyłudzenia pieniędzy przez parabanki
formats

wzory pism do sądu, prokuratury w sprawie wyłudzenia pieniędzy przez parabanki

Art. 213
§ 1. Nie ma przestępstwa określonego w art. 212 § 1, jeżeli zarzut uczyniony niepublicznie jest prawdziwy.
Niniejsze działania podjęte wobec PKF SKARBIEC GDAŃSK SAPERÓW 19 od 2013 r. dotyczą również Firmy, Szefów, prawników, organizatorów i agentów po zmianie adresu i logo do Warszawy na ul. Żurawia 6-12 od 13 czerwca 2014 r. w sieci internetowej, na różnego rodzaju stronach internetowych, wykonywane są zgodnie z obowiązującymi w RP przepisami prawa. Niniejszym oświadczamy, iż nie zostaną zaprzestane żadne dalsze działania mające na celu obrony koniecznej w rozumieniu art. 25 par 1 i 4 kodeksu karnego przeciw organizacji PKF SKARBIEC. W okresie 2012-2014 r.posługując się , na co posiadamy odpowiednie dowody. Z uwagi na działania popełnionych czynów zabronionych przez przeszkolonych agentów tej firmy, mamy całkowite prawo do działania obronnego, a tym samym broniąc osób trzecich, celem zapobiegnięciu popełnienia kolejnych przestępstw przez Firmę Skarbiec i jej ponad 30 agencji na terenie Polski jesteśmy zgodnie z art 25 art 4 objęci ochroną prawną przewidzianą dla funkcjonariuszy publicznych.

================= wzór rezygnacji z umowy kredytu…..dostosować nazwę firmy, adres. wysłać do siedziby w Warszawa, ŻURAWIA 6/12==================

Rafał K…..                                                                                                        B……………..,  dn. 05.05.2014 r                                                                                                                                                                                                                                                               ul. P…….                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               85 – 000  B………..

Pomocna Pożyczka Sp. zo.o.
z siedzibą w Gdańsku/Warszawa
ul. Saperów 19/ Żuławia6/12
80 – 431 Gdańsk /Warszawa
Oświadczenie

o odstąpieniu od Przedwstępnej Umowy Pożyczek Gotówkowych

 

Ja, niżej podpisany Rafał K………., odstępuję od Przedwstępnej Umowy Pożyczek
Gotówkowych ……….. (seria i nr umowy: up 045317), którą podpisałem w dniu 23.04.2014 r.
w oddziale spółki z ograniczoną odpowiedzialnością ………………. z siedzibą w Gdańsku, /WARSZAWIE od 13.9.14/
zlokalizowanym w B……………..
W związku z powyższym oświadczeniem żądam natychmiastowego zwrotu uiszczonej przeze
mnie tytułem Opłaty, o której jest mowa w § 3. w/w Umowy, kwoty 20.000 zł. Należność tą proszę
wpłacić na prowadzony na moją rzecz rachunek bankowy nr : …………………………………………………..
………………………………… w terminie 3 dni od daty otrzymania niniejszego pisma.

Podpis

Można dodać uzasadnienie tego kroku ;

Pozyskałem informacje z internetu, prasy, od innych ofiar-oszukanych – o różnicy w uzgodnionych warunkach otrzymania kredytu przedstawianych przez agenta nr ..w agencji nr… które różniły się od warunków zapisanych w umowie przedwstępnej.

1- obiecywany termin otrzymania kredytu na moim koncie w całości / a nie w transzach po 5000 zł?/ do 14 dni ( przy dopytywaniu o konkretną końcową datę…. agent wskazywał 14 dzień roboczy od podpisania umowy /opłaty/, mętnie tłumaczył możliwość rezygnacji z umowy do 14 dni…. kalendarzowych !…. wyrafinowany przekręt prowadzący do utraty opłaty!

2- Pomimo zapisu w pkt 4 umowy o drugim dodatkowym zabezpieczeniu do wyboru, do weryfikacji.… agent twierdzi, że ten punkt nie dotyczy mojej umowy / ewentualnie inne tłumaczenia/….wyrafinowany przekręt prowadzący do utraty opłaty 

Należy opisać dodatkowe posiadane dowody oszustwa : nagranie, świadkowie, zgłoszenie na policji, zgłoszenie do Prokuratury Okręgowej Gdańsk  prok. Ewa Daliga prowadząca postępowanie w sprawie wyłudzenia-oszustwa ponad 60 000 osób na sumę ponad 150 mil zł od 2002 roku przez tą firmę.

 

 

==================wzór listu do prokuratury w Gdańsku=================

ADRES SIEDZIBY FIRMY POMOCNA POŻYCZKA aktualny od 13.6.14 po przeniesieniu z Gdańska Saperów 19

 

Pożyczka Gotówkowa Sp. z o.o.
ul. Żurawia 6/12 lok. 417 i 418
00-973 WARSZAWA

 

Prokuratura w Gdańsku prowadząca dochodzenie o wyłudzenie od 60 000 ludzi 150 mil zł prosi o kierowanie informacji wg poniższego wzoru w tej sprawie

============wzór listu do prokuratury z żądaniem odzyskania kasy z urzędu ======

Suwałki, dnia 4 lutego 2014r.
Do
Prokuratora Okręgowego w Gdańsku
Prokuratura Okręgowa w Gdańsku
VI Wydział ds. Przestępczości Gospodarczej
ul. Wały Jagiellońskie 36
80-853 Gdańsk
Pokrzywdzony: Jan Kowalski
Zam. ul. …………………………
16-400 Suwałki

dot. sygn akt VI Ds. 65/12

ZAWIADOMIENIE O MOŻLIWOŚCI POPEŁNIENIA PRZESTĘPSTWA

W związku z uzyskaną informacją o prowadzonym postępowaniu przeciwko spółce PKF Skarbiec sp. z o.o. z siedzibą w Słupsku (obecnie Pomocna Pożyczka sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie), sygn. VI Ds. 65/12, niniejszym składam zawiadomienie o popełnieniu ww. spółki na moją szkodę przestępstwa oszustwa z art. 286 k.k.
Proszę o wszczęcie postępowania przygotowawczego i podjęcie niezbędnych czynności dowodowych w celu ukarania sprawców tego czynu.
Wnoszę o :
1. Poinformowanie mnie o wszczęciu postępowania w terminach oznaczonych przepisami kpk.,
2. Uznanie mnie za stronę pokrzywdzoną w niniejszej sprawie,
3. Uwzględnienie załączonych do zawiadomienia dokumentów,
4. Informowanie o kolejnych czynnościach toczącego się postępowania.
Ponadto w przypadku wniesienia aktu oskarżenia wnoszę zobowiązanie sprawcy do naprawienia wyrządzonej mi szkody.

Uzasadnienie:

opis zdarzenia …..W dniu 5 grudnia 2008 r . zainteresowany reklamą w gazecie taniej pożyczki i bez formalności zadzwoniłem pod wskazany w reklamie nr telefonu i zapytałem czy w ogóle udzielą mi pożyczki w wysokości 20 000 zł, bo nie mam stałej pracy. Okazało się, że buło to biuro firmy PKF Skarbiec. Pracownik poinformował mnie, że nie będzie problemu z pożyczką. Ponieważ bardzo potrzebowaliśmy tych pieniędzy na rehabilitację chorego syna, następnego dnia udałem się do biura PKF Skarbiec przy ulicy Kolorowej 6 w Gdyni, gdzie dowiedziałem się, że dostanę pożyczkę i możemy podpisać umowę. Nie ma żadnych formalności, muszę TYLKO wpłacić opłatę wstępną w wysokości 5% pożyczki tj. 1 000zł. Nie miałem takich pieniędzy od ręki, wiec powiedziałem że przyjdę jutro i jeszcze raz pytałem czy to na pewno wszystko co musze zrobić, żeby dostać pieniądze. Pan z biura powiedział ze tak i jak podpiszemy umowę to pieniądze dostane do 14 dni. Pożyczyłem pieniądze od siostry Janiny Kowalskiej (adres zam. Ul …….., 16-400 Suwałki) na opłatę przygotowawczą i następnego dnia tj. 7 grudnia 2008 r. udałem się do biura podpisać umowę. Na miejscu Pan z Biura rozpoczął formalności i poinformował mnie, żebym poszedł tu obok do banku dokonał wpłaty na specjalnym druku. Zrobiłem to. Po powrocie czekała na mnie gotowa umowa. Pan mnie pospieszał, bo im szybciej wyśle umowę do centrali, tym szybciej będę miał gotówkę. Podpisałem umowę. Pan zapewnił mnie jeszcze, że wszystko jest dobrze i będę miał niedługo pieniądze.
Czekaliśmy z żona Marią Kowalską 14 dni, ale żadne pieniądze nie wpływały na nasze konto. Próbowaliśmy dzwonić do biura Skarbiec, ale nikt tam nie odbierał. Jak w końcu się dodzwoniliśmy powiedzieli nam nieuprzejmie, że wszystko jest w porządku i dostaniemy pismo. 28 grudnia przyszło pismo z wezwaniem do jakiś zabezpieczeń z załączonymi blankietami. Nie mam i nie miałem majątku, ani znajomych z takimi dochodami jak oni wymagali, ani nieruchomości, tym bardziej gotówki na koncie. Poszedłem do biura wyjaśnić sprawę i tam powiedziano mi, że wszystko jest w umowie i jak tego nie zrobię to nie dostanę pieniędzy. Powiedziałem mu, że to oszustwo, bo wyraźnie mówił mi, że wystarczy dokonanie opłaty i będę miał pieniądze.
Czuje się oszukany. Gdybym wiedział, że do wypłaty są wymagane takie formalności nigdy bym nie podpisał umowy, bo nie miałem ani nie mam możliwości spełniania ich wymagań co do zabezpieczenia.
Pisemnie zażądałem zwrotu pieniędzy, na co uzyskałem odpowiedz, że działają zgodnie z prawem. Do dnia dzisiejszego nie zwrócili mi 1 000 zł.

Podpis Jan Kowalski
Załączniki:
1. Umowa z dnia 7.12.2014r.,
2. Dowód wpłaty,
3. Pisma od Skarbca,
4. Pismo z wezwaniem zwrotu opłaty.
5. Odpowiedź /korespondencja/Skarbiec.

Moja dodatkowa informacja : trzeba złożyć rezygnację z umowy i zażądać zwrotu wniesionej opłaty w terminie 3 dni, wysłać pismo do skarbca. aktualny adres to Warszawa Żurawia 6/12… listy adresowane do Gdańska na Saperów 19 …wracają ! list wysłać poleconym za potwierdzeniem odbioru, dołączyć ksero do w/w/ wniosku do prokuratury…
jeśli będą pytania … dzwonić do prokuratury okręgowej Gdańsk VI wydział… tam pomogą lub do mnie 602369725

 

 

 

==============starsze wzory pism rezygnacja z umowy, pozew do sądu=====

Imię…….Nazwisko…….. Miasto…….. data……..
Adres : kod…… miast…..
Ulica……

Pomocna Pożyczka Sp. zo.o.
z siedzibą w Warszawie
ul. Żurawia 6/12 lok 417-418
00-973 WARSZAWA

Oświadczenie
o odstąpieniu od Przedwstępnej Umowy Pożyczek Gotówkowych
Ja, niżej podpisany Imię….Nazwisko….., odstępuję od Przedwstępnej Umowy Pożyczek
Gotówkowych (seria i nr umowy: ………..), którą podpisałem w dniu …………
w oddziale spółki z ograniczoną odpowiedzialnością Pomocna Pożyczka z siedzibą w……….,
zlokalizowanym w ………….
W związku z powyższym oświadczeniem żądam natychmiastowego zwrotu uiszczonej przeze
mnie tytułem Opłaty, o której jest mowa w § 3. w/w Umowy, kwoty …….. zł. Należność tą proszę
wpłacić na prowadzony na moją rzecz rachunek bankowy nr : …………………………………………………..
w terminie 3 dni od daty otrzymania niniejszego pisma.
Można dopisać uzasadnienie:……… opis oszustwa, poinformować o skierowaniu doniesienia do prokuratury w Gdańsku o możliwości popełnienia przestępstewa

Podpis czytelny
………………………xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx……………………sposób odzyskania kasy przez skierowanie pozwu do sądu.……………….xxxxxxxxxxxxxxx…………..
Dołączył 20-11-2012
Posty205
Pomógł49 razy
Pielegniarka napisała:
„odzyskać kaSĘ
bARDZO JESTEM ZAINTERESOWANA ODZYSKANIEM KASY WPŁACONEJ pOMOCNEJ POŻYCZCE!!PROSZĘ O PORADY Z GÓRY DZIĘKUJĘ ”
Zatem idziesz do najbliższego sądu, bierzesz druki pozwów 3 szt. W pozwie dokładnie opisujesz sprawę . Żądasz zwrotu kosztów procesu. Żądasz odsetek od dnia wpłaty opłaty przygotowawczej . W materiale dowodowym umieszczasz wszelkie dokumenty, które otrzymałaś, umieszczasz też wydruk decyzji prezes UOKiK z 21.09.2011 r. Skarbiec złamał prawo .
Napisz też do sądu podanie o Twojej ciężkiej sytuacji finansowej i naciskaj na sąd, żeby jak najszybciej orzekł.
Zapewniam Ciebie – jeśli tak zrobisz to bardzo szybko odzyskasz pieniądze.
Jak dostaniesz wyrok z sądu skontaktuj się z komornikiem z Gdańska p. Bojeczko. On sprawe zna i szybko odzyska Twoje pieniądze. Jak będziesz miała jakieś dodatkowe pytania to pisz tu na forum – odpowiem.
Pozdrawiam i zapewniam pieniądze odzyskasz tylko zacznij działać już dziś!

======27-12-2013 05:59 jacko1969 wzór pozwu…====
Zarejestrowani użytkownicyhttp://www.forum-kredytowe.pl/images/ranks/rank2.png
Dołączył20-11-2012
Posty205
Pomógł49 razy
wzór pozwu przeciwko PKF Skarbiec czy też Pomocna Pożyczka

A więc w pozwie piszesz tak:
W dniu xxxxxxx zawarłam umowę przedwstępną z Pomocną Pożyczką . (Podajesz dokładny adres i nr umowy) . W dniu xxxxxxx wpłaciłam opłate przygotowawczą w kwocie xxxxxxxxx . Wpłaciłam opłatę przygotowawczą, gdyż przedstawiciel Pom.Poż poinformował mnie, że do 14 dni od wpłaty opłaty przygotowawczej otrzymam pożyczkę w wysokości xxxxxxxx . Niestety po 14 dniach nie otrzymałam obiecanej pożyczki. Ja chcąc uzyskać pożyczkę w legalnie przecież działającej firmie byłam przekonana, że ją uzyskam. Przecież oddział pomocnej pożyczki mieści się w sąsiedztwie Sądu. Jako obywatelka Rzeczypospolitej Polskiej orientuję się, że w naszym kraju działa UOKiK, którego zadaniem jest ochrona konsumentów. Prezes tego Urzędu 21.09.2011 r. wydała decyzję Skarbiec złamał prawo i jednoznacznie w swej decyzji wskazała, że pobieranie opłaty przygotowawczej od kwoty wnioskowanej a nie udzielonej pożyczki jest niezgodne z prawem. Nie zaznajomiłam się z treścią decyzji Prezes UOKiK kiedy podpisywałam z Pom. Poż. umowę, gdyż byłam przekonana, że w państwie prawa – a takim bez najmniejszych wątpliwości jest Rzeczpospolita Polska nie może jawnie działać firma, która nielegalnie pobiera opłatę przygotowawczą. Zorientowałam się , że istnieją już nawet firmy- kancelarie adwokackie, które ze 100% skutecznością odzyskują opłaty przygotowawcze od PKF Skarbiec – Pom. Poż. Jednak te firmy pobierają prowizje . Mnie nie stać na usługi tego rodzaju firm! Ja uważam, że należy mi się 100% pieniędzy, które w dniu xxxxxxxx wpłaciłam tyt. opłaty przygotowawczej. Dla mnie kwota xxxxxxx opłaty przygotowawczej to xx % moich miesięcznych zarobków. Dla mnie kwota xxxxx , które w dniu xxx xxx wpłaciłam na konto PKF S. Pom- Poż. To bardzo dużo pieniędzy. Pieniędzy, których teraz mi brak na podstawowe potrzeby. Dla PKF S. Pom Poż. Kwota wynikająca z mojej opłaty przygotowawczej to malutka suma – można śmiało powiedzieć, że suma mojej opłaty przygotowawczej to dla PKF S P.P. to kropla w morzu! Na

http://biznes.trojmiasto.pl/48-tys-o…ec-n73256.html

przeczytałam, że Prokuratura Okręgowa w Gdańsku prowadzi postępowanie w sprawie doprowadzenia szeregu osób do niekorzystnego rozporządzenia mieniem przy zawieraniu przedwstępnych umów pożyczki, oferowanych przez Polską Korporację Finansową Skarbiec z siedzibą w Słupsku – obecnie Pomocną Pożyczkę Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku (48 tys. potencjalnych pokrzywdzonych, na łączną kwotę około 115 mln złotych)! Żądam zatem, żeby PKF S. Pom – Poż najszybciej jak się da oddała mi moje pieniądze wraz z odsetkami od dnia wpłaty opłaty przygotowawczej . Oczywiście jako obywatelka Rzeczypospolitej Polskiej poczuwam się w społecznym obowiązku poinformowania UOKiK o tym, że PKF Skarbiec Pom. Poż w dalszym ciągu pobiera opłatę przygotowawczą od kwoty wnioskowanej a nie udzielonej pożyczki i w dniu dzisiejszym wyslałam w tej sprawie pismo do Urzędu.
UWAGA – w rubryce pozwu z odsetkami wpisz koniecznie, że domagasz się odsetek od dnia wpłaty opłaty przygotowawczej do dnia zapłaty.
W materiale dowodowym oprócz kopii wpłaty opłaty przygotowawczej i umowy zamieść treść decyzji prezes UOKiK z dnia 21.09.2011 r. Skarbiec złamał prawo – podkreśl te fragmenty, w których napisane jest, że pobieranie opłaty przygotowawczej jest niezgodne z prawem.

Jak będziesz miała jakieś dodatkowe pytania pisz na forum – pomogę Ci jak tylko będę potrafił. Jestem przekonany na 100%, że sprawę wygrasz – przecież Rzeczpospolita Polska to państwo gdzie obowiązuje prawo. Mam do Ciebie prośbę – jak złożysz już pozew to się pochwal na forum – będę trzymał za Ciebie kciuki

Ten wzór pozwu jest skopiowany z innego bloga.

Już trudno opisywać kolejne wyłudzenia, utratę pieniędzy… odpowiada za to policja, prokuratura, uokik, federacja konsumentów…. ci którzy stworzyli takie haczyki prawne, tolerują oszustwa od 2002 roku !

 
 Share on Facebook Share on Twitter Share on Reddit Share on LinkedIn
No Comments  comments 

© SKARBIEC - oszustwa, pomocna pożyczka, pożyczka gotówkowa - opinie, porady
credit
Polityka Prywatności